LỜI NÓI ĐẦU

 

Trang trước

Trang Web này được thiết lập với một mục đích hết sức khiêm tốn, đó là: Giúp cho những người mang họ Phan có thể truy cập để tìm hiểu, có được những thông tin tối thiểu về sự ra đời, nguồn gốc của dòng họ mình cùng các mối liên hệ với các chi, dòng khác trong đồng tộc. Chúng tôi hy vọng rằng trang Web này sẽ nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của mọi người trong dòng tộc họ Phan, để trang Web sẽ được mở rộng, phong phú, liên kết được mối quan hệ dòng họ của các dòng tộc họ Phan.

Trang Web này cũng đăng tải danh sách một số bậc tiền nhân tiêu biểu họ Phan để con, cháu trong dòng họ lấy đó làm gương mà gắng sức tu dưỡng, học tập, công tác, làm rạng danh thêm cho dòng họ.

Cơ sở để lập trang Web là dựa vào một số gia phả của một vài dòng họ Phan, chủ yếu dựa vào cuốn "Họ Phan trong cộng đồng dân tộc Việt Nam" của cụ Phan Tương, xuất bản năm 1997.

Trang web này được tạo dựng nên khởi phát từ một ý tưởng tốt đẹp, một suy nghĩ với tấm lòng biết ơn , tôn kính tổ tông của Anh Phan Lê Tân, một hậu duệ của dòng họ Phan, Phù ủng, Hưng Yên . ý tưởng ấy được sự cổ vũ , đồng tình của nhiều đồng tộc thuộc các dòng họ Phan ở Hà Tĩnh , Nghệ An , Nam Định và được sự trợ giúp nhiệt thành của Anh Chu Xuân Vinh. Người viết những dòng này, với lòng tôn kính tổ tông , với mong ước các con cháu dòng họ Phan sẽ ngày một phát triển đông đúc đóng góp được nhiều công sức, thành tích vào công cuộc xây dựng Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Hải Phòng , mùa xuân năm 2003
Phan Đình Chiến